KERK^BALANS R.K. PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE, OOSTRUM Actie Kerkbalans 2009/ Kerkbijdragen. Kerkbestuur en Administratieve kerkbijdragen 38® jaargang WK. 4 28 januari 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Met tevredenheid en dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2009. Van afgerond 361 gezinnen mochten wij een vrijwillige kerkbijdrage ontvangen. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 29.695,00 in het jaar 2008 was dit 30.982,00. Een welgemeend woord van dank aan allen, die onze parochie op deze wijze financieel ondersteunden. Meerdere malen is reeds opgemerkt dat velen het waardevol vinden om ervoor te zorgen dat onze eigen parochiekerk kan blijven bestaan.Naast de inzet van vele vrijwilligers op een breed terrein is ook uw financiële ondersteuning onontbeerlijk. Daarom organiseren de Christelijke Kerken jaarlijks in januari de actie Kerkbalans. Ook in onze parochie wordt elk jaar in januari/februari de aandacht gevestigd op deze gezamenlijke actie. Het motto van dit jaar is: Een kerk is van blijvende waarde! De kerk is voor velen een speciale ontmoetingsplek. Ook voor mensen die geen speciale binding met de kerk hebben. Wij komen er samen voor momenten in ons leven, zoals doop en huwelijk; momenten van rouw en verdriet. In week 4 ontvangt U weer in Uw brievenbus een enveloppe met deelnameformulier voor het jaar 2010 en retourenveloppe. In de weken 5 en 6 (van 1 t/m 13 februari) komen vrijwilligers de retourenveloppe weer bij U ophalen. Zij stellen het bijzonder op prijs als U het deelnameformulier tijdig invult en de retourenveloppe gereed legt. Bij voorbaat dank voor de ondervonden medewerking. OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1