Weekblad f In een tot op ut raendje gevulde Oesterham is afgeloeëpe zoaterdag Bart Holtackers uutgeroepe as 49e prins van Aostrum Lull en d'n Boshuuze Heej werd beejgestaon durzien adjudante, Quinn Poels en Jules Kreutz en nar Toon van Goch. 38e jaargang WK. 3 21 januari 2010 Redactieadres: G. Smedts, Vaikenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur /TKV OSTRUMS Bart Holtackers, Prins van de Karklingels

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1