Lezing over de havik Zaalcoördinatie Korfbal Gstrj* Op maandagavond 25 januari organiseert IVN Geysteren-Venray een lezing over de havik. Spreker is Edward Sliwinski. Edward heeft al eerder lezingen over roofvogels gegeven. De lezingen over de boomvalk en de wespendief in de omgeving trokken veel belangstelling. Edward vertelt over de eisen die de havik aan zijn leefomgeving stelt. Gegevens van waarnemingen van een groot aantal vogelaars zijn verwerkt in kaarten en tabellen. De ontwikkelingen in de havikstand in Oost-Brabant worden voor u in beeld gebracht. Een havik laat zich niet gemakkelijk zien. Horen doe je een havik eerder. Na de lezing weet u waar u in de natuur een havik zou kunnen ontmoeten. De havik echter is een echte dagroofvogel. Zijn verborgen leefwijze geeft zo weinig mogelijk verontrusting aan de dieren waar hij voor zijn voedsel van afhankelijk is. Tijdens zijn jacht op vogels en kleine zoogdieren zal hij deze ongezien zo dicht mogelijk naderen om dan op het laatste moment razendsnel toe te slaan. Deze onopvallende grote roofvogel krijgen we dan ook slechts bij toeval te zien. Toch zijn al deze dieren meer aanwezig in onze omgeving dan we doorgaans denken. Dit kunnen we afleiden uit sporen die in het veld worden achterlaten. Het verhaal van de havik is zeer zeker de moeite waard en we bevelen alle belangstellenden aan om deze avond te bezoeken. De lezing vindt plaats in de Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray om 20.00 uur. Voor de afdeling Korfbal van SV Oostrum zijn we op zoek naar een bestuursondersteunende functie, tw; De werkzaamheden betreffen: - Coördinatie inhuur zaaluren voor de zaalcompetitie, voor verenigingen binnen Korfbalkring Venray (roulatie schema met drie verenigingen). - Coördinatie inhuur zaaluren voor de binnentrainingen (van welpen t/m senioren). - Contactpersoon tussen Optiesport GGZ en vereniging t.b.v. inhuur van zalen. De meeste zaken zijn reeds voor langere tijd geregeld. Aangezien de huidige coördinator heeft aangegeven het stokje te willen overdragen is het van groot belang dat we voor deze ondersteunende functie iemand vinden die dit aan begin van iedere seizoen wil coördineren. In eerste instantie zal dit dus in samenwerking zijn met de huidige coördinator. De werkzaamheden vinden dus in principe in het begin van het seizoen plaats en zal de rest van het jaar in principe geen extra werk kosten Heb je interesse neem dan contact op met Tom van der Heijden per telefoon of mail. Tel: 0478-581597 Mailoostrum@knkv.nl

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 17