0STRUM Wederom grote vernielingen Wordt dit gebruikelijk en normaal voor Oostrum? Nee toch! We doen een beroep op iedereen die getuige is geweest of verdere informatie over de daders heeft dit bij de politie te melden Telefoonnummer: 0900-8844 U zult het met ons eens zijn dat aan dit soort misselijkmakende activiteiten een einde moet komen. Dorpsraad Oostrum 38 jaargang WK. 2 14 januari 2010 Redactieadres; G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur De dorpsraad doet zijn best om jaarlijks het dorpsplein rond kerstmis en nieuwjaar sfeervol in te richten; ondermeer door middel van het plaatsen van een verlichte kerstboom. In de week voor kerstmis hebben vandalen de verlichting in de kerstboom vernield Deze hebben we tijdig voor kerst kunnen vervangen. Afgelopen vrijdagnacht 8/9 januari 2010 was het weer echt raak en is de nieuwe kerstverlichting volledig vernield. Daarnaast zijn de twee vlaggenmasten op het plein geheel afgebroken. Bloempotten van aanwonenden en straatmeubilair werd verspreid 2V9^nnennlein aan9etroffen- Het 9aat om ee" schadepost voor de dorpsraad van rond de Uiteraard hebben we als dorpsraad ook nu weer aangifte gedaan bij de politie Jongeren van vermoedelijk 16 tot 18 jaar zijn gesignaleerd door getuigen en er is een vermoeden in welke richting gezocht moet worden. We hopen dat de vandalen qepakt kunnen worden zodat we ze de rekening kunnen presenteren. Vandalisme komt vaker voor in Oostrum dit moet gestopt worden. Voor de dorpsraad is het erg frustrerend telkens hiermede geconfronteerd te worden. 51'. n. A ^OUUjUU. OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1