- Bewegwijzering op de rotonde richting industrie terrein de Blakt. De gemeente is bezig met bedrijvennummers zoals bij Venlo en Roermond, naar verwachting zal dit begin 2010 gerealiseerd worden. We vragen na of de gemeente hier tijdelijk borden kan plaatsen met verwijzing naar Flextronics en Cordstrap BV. Publieke tribune - Het schijnt dat er iemand zonder medeweten van de Gemeente en KBO ondeskundig "snoeiwerk" verricht aan het groen op het pleintje van het Bolwerk. Dit is al vaker gebeurd en bij deze actie worden de nodige vraagtekens geplaatst. Overwogen wordt bij voorkomende situaties aangifte te doen. De gemeente is op de hoogte gesteld van dit gebeuren. - Omleidingen buiten het dorp tijdens evenementen. Het zou toch raadzaam zijn om deze al bij de Rotonde Wanssumseweg en bij de entree aan de zijde van de Stationsweg om te leiden buiten centrum Oostrum om. Het is vooral in de Watermolenstraat chaotisch, en dat terwijl daar ook nog de basisschool en de gymzaal liggen. Omdat het Dorpsplein en de parkeerplaatsen nabij dit plein niet beschikbaar zijn gaan de mensen ook nog eens in deze straat parkeren. Dit geeft een onveilige situatie. Deze kwestie wordt opnieuw bij de gemeente aangekaart. 8. Maatschappelijke zaken Momenteel geen bijzonderheden. 9. Dorpsontwikkeling - Het dagelijks bestuur heeft een gesprek gehad met een projectontwikkelaar die de intentie had om woningen te bouwen aan de Stationsweg. We hebben aangegeven vast te houden aan de woningbouw locaties die vast liggen in de dorpsvisie. Dat is eerst Oostrum oost en daarna is er nog een reserve locatie aan de lange achterzijde van de van Broekhuizenstraat. Pas als deze locaties gerealiseerd zijn kan er gekeken worden naar een eventuele andere locatie. Verder is de locatie aan de Stationsstraat niet aan de orde omdat in het dop is vastgelegd, en tevens door de gemeenteraad bevestigd dat het een open gebied moet blijven. - De Watermolen. Het advies van dorpsraad Oostrum, om het beheer te gunnen aan stichting de Oesterham, is besproken in het gebiedspanel en wordt voorgelegd aan B&W. 10. Actielijst Geen veranderingen 11. Rond vraag - In de vorige vergadering is gevraagd waarom Pro Rail een gedeelte van het gras aan de Westerthienweg niet heeft gemaaid. Pro Rail gaf bij navraag aan dat alleen de zichtlijnen voor de treinen vrij gehouden moeten worden en dat Pro Rail niet verantwoordelijk is voor onderhoud van het bedoelde stuk. Aan de overzijde van het spoor is dit echter wel gemaaid, en het ligt binnen de 9 meter van het spoor waar Pro Rail verantwoordelijk voor is. - Kan een van de bloembakken op de hoek bij de Oesterham naar de overzijde verplaatst worden? Dit kan gecombineerd worden met het plaatsen van de kerstboom. Wel letten op voldoende ruimte voor kinderwagens e.d. - Het Sint Nicolaas gilde heeft een aanvraag ingediend bij het Historisch platform voor vervanging van het kostuum en deze is gehonoreerd. Bij de dorpen is dit anders geregeld. Dit wordt ingebracht bij het dorpsraden overleg. 11. Sluiting De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng. R

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 8