gezet. Doel: Sport, school en vereniging combineren en sport bevorderen, verder is ze op dit gebied bemiddelaar tussen verenigingen en gemeente. - Verzekering kunstwerken. Na inventarisatie in ons dorp kwam dorpsraad Oostrum uit bij twee kunstwerken. Het "O" beeld welke al vandalismebestendig is en het bolwerk dat eigendom is van de carnavalsvereniging. Over de laatst genoemde hebben we geen zeggenschap. We zullen deze kunstwerken niet voordragen voor overdracht aan de gemeente. - De CWK, de contactgroep woningbouw kerkdorpen is formeel opgeheven. - Het DOP moet bekeken worden en kijken of deze nog in overeenstemming is met de toekomstvisie. Ook kunnen er nieuwe onderwerpen aan toegevoegd worden. Het dagelijks bestuur zal dit op zich nemen. AED De stichting Hard voor Hart is bezig met de verlichting. Er is sprake van nog twee AED's, 1 op de Jofferspas, en 1 op de Ghünebeek. Er is contact geweest tussen de organisatie Hard voor Hart en een bewoner aan de Jofferspas over plaatsing aan het huis. Oostrum in perkvorm De bewoners met uitzicht op de nieuwe locatie hebben geen bezwaar. Wel wil een bewoner graag een tekening van het geheel zien en geen gele split. De groengroep en de dorpsraad zullen een eventuele aanleg opnieuw bespreken. Met name zal gesproken worden over de gehele procedure tot nu toe. Seniorenwoninaen huursector Wonen Venray heeft in het verleden een afspraak gemaakt met de dorpen aangaande toewijzing van (senioren) huurwoningen. Eigen dorpsbewoners zouden, bij eerder met name genoemde woningen, voorrang krijgen. Er is echter een advertentie verschenen waarin de verhuur werd aangekondigd van een dergelijke woning, zonder vermelding dat lokale woningzoekenden voorrang hadden. Woningzoekenden met een medische urgentie hebben echter altijd voorrang op de lokale bewoners en in dit geval was dat ook zo. Lokale bewoners met een medische urgentie, zouden in een dergelijke situatie dan wel weer voorrang hebben. De verkoop van huurwoningen door Wonen Venray is stopgezet omdat hier kritiek op was van de dorpen en de politiek aangezien er al zo weinig huurwoningen zijn. De regeling "voorrang lokale bewoners" staat wat Wonen Venray betreft ter discussie. Dhr. Hassan Najja van Wonen Venray zal tijdens de komende vergadering van het dorpsradenoverleg van 2 november het beleid van Wonen Venray toe lichten. 7. Openbare Ruimte Kerstboom Vorig jaar hadden we al een toezegging van iemand uit het dorp voor een kerstboom. Die mocht blijven staan tot 2009 omdat we al waren voorzien. Nu hebben we nog een toezegging voor een kerstboom, en deze mag blijven staan tot 2010. Zoals eerder vermeld zal de verbranding plaats mogen vinden op het terrein van familie Verheijen, dit ligt links naast de van Broekhuizen straat no. 44. De gemeente is hierover geïnformeerd. De brandweer moet nog goedkeuring verlenen. De plaatsing van de boom is om organisatorische redenen dit jaar wat eerder, n.l. op 5 december. Op 9 januari zal de kerstboomverbranding plaats vinden. De laatste editie van het Oostrums weekblad zal weer huis aan huis verspreid worden. Rapportage overige activiteiten - Wat betreft de plaatsing van de pannakooi is er nog geen reactie gekomen van de gemeente. - Het verstopte riool aan de Oosterthienweg is verholpen. - De leilinden zijn maar voor de helft gesnoeid, er wordt nagevraagd wanneer het wordt afgemaakt. 7

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 7