0RPSRAAB Oostrum, 1 januari 2010. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 januari 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Agenda: 01 Opening door de voorzitter 02 Vaststelling van de agenda 03 Drs. P. Trommelen, directeur specialistische zorg, geeft presentatie over bouwplannen Dichterbij 04 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen 05 Notulen openbare vergadering d.d. 10 november 2009. 06 Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. 07 Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 1 december/ 4 januari - Voortgang SBNS bodemsanering Gildestraat en Buitenhof - Oostrum in perkvorm - Overige activiteiten 08 Openbare Ruimte - Evaluatie kerst. - Rapportage overige activiteiten 09 Maatschappelijke zaken - Leefbaarheidbudget - Rapportage overige activiteiten 10 Dorpsontwikkeling - overige activiteiten 11 Aktielijst 12 Rondvraag 13 Sluiting s~ Stichting Dorpsraad Oostrum Hoefslag 3 5807 BT OOSTRUM tel. (0478) 510713 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.dorpenvenrav.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 D 0STRUM

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 5