Weekenddiensten huisartsen WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken GEEN SPOED, WEL POLITIE BEL DAN 0900 - 8844 IS R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR II! Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten Tel. 0900-8818 Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur) Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum (alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). jO&flMP Beste Parochianen, Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle trouwe vrijwilligers van onze parochie, nogmaals van harte bedanken voor uw steun, goede inzet en vele hulp in het afgelopen jaar. Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2010 ook weer rekenen op uw goede medewerking. Nogmaals wenst het Kerkbestuur U allen Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer Zondag 10 jan. 2010 Misdienaars: 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor) uit dankbaarheid voor een 90-jarige parochiaan, Mevrouw Linssen-Zeegers, jaardienst Toon van Horck, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 15.00 uur: Doop van Ties Linders Chris, Jack, Nic. NB: DE MARIAPROCESSIE VAN OOSTRUM WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 30 MEI 2010 II! Voor een doopsel, huwelijk, jubileummis, begrafenis, liturgie e.d. dient u rechtstreeks contact op te nemen met Pastoor A. Keller tel. 851146. In verband met tijdige publicatie in het Oostrum's Weekblad en Peel en Maas dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer tel. 584031.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 2