OSTRUM Informatie bouwplannen "Dichterbij" KERSTBOOM VERBRANDING Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38 jaargang WK. 1 Sluitingsavond in te leveren kopij: 7 januari 2010 Maandagavond 18.00 uur Via publicaties in de media heeft u er kennis van kunnen nemen dat "Dichterbij", instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, aan de Wanssumseweg te Oostrum, bouwplannen heeft voor een gesloten kliniek en een 15 tal appartementen. In de dorpsraadvergadering van 12 januari 2010 zal Dhr. Trommelen, directeur specialistische zorg van genoemde instelling, toelichting geven op deze bouwplannen. U wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen en er is ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Gaarne nodigt de dorpsraad u uit voor deze bijeenkomst die om 20.00 uur begint in Gemeenschapshuis "den Oesterham". Dorpsraad Oostrum Op zaterdag 9 januari organiseert de Dorpsraad de kerstboomverbranding op een perceel van de familie Verheijen aan het einde van de v. Broekhuizenstraat, na huisnr. 44. De bomen kunnen tussen 16.00 uur en 16.30 uur gebracht worden, voor elke boom krijg je een lot waarmee ook dit jaar weer geldprijzen te winnen zijn. De verbranding begint rond 16.30 uur en aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. Tijdens de verbranding van de kerstbomen zal er voor een warme versnapering gezorgd worden. Veel succes! OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1