JW 8PS1AAD Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan een dorpsvisie, een Dorps-Omgevings-Programma (DOP) Rabobank: 12.81.44.912 Abonnement: 9,- per jaar 34° jaargang nr. 32 18 augustus 2005 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekbiad@planet.nl Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Siuitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum Van Broekhuizenstraat 51 5807 AK OOSTRUM tel. (0478) 511513 internet: www.dorpenvenrav.nl Oostrum, 15 september 2005 Geachte inwoners van Oostrum, Een aantal weken heeft u geen publicatie meer ontvangen van de Dorpsraad over het DOP. Dit betekent niet dat hieraan niet gewerkt wordt. Stilte voor de storm zullen we maar zeggen. Wij willen u hiermee tussentijds informeren over de stand van zaken. Het verwerken van de enquête is nagenoeg geklaard. U zult begrijpen dat dit een hele klus was. Wij mochten van de 700 uitgezette exemplaren er van u ongeveer 500 terug ontvangen. Het schrijven van het Dop heeft hierop echter niet hoeven wachten en het concept DOP is intussen afgerond. Dit concept wordt deze week besproken door de werkgroep waarna het, volgens de afgesproken procedure, besproken zal worden door de leden van de Dorpsraad. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren in de vergadering van dinsdag 6 september 2005. Mogelijk dat er dan nog enkele aanpassingen moeten plaats vinden en kan het zijn dat er nog een en ander aan de vormgeving wordt gedaan. Wij zullen het Dop presenteren aan de Oostrumse gemeenschap op een aparte vergadering van de dorpsraad. Wij zullen tijdig publiceren wanneer dit is. Het is onze bedoeling om het traject in september graag afronden. Dorpsraad Oostrum Bezoek ook de websites: www.dorpenvenray.nl(Oostrum) of www.aostrum.nl (dorpsraad) OSTRUMS Weekblad 0STRUM

Oostrum's Weekblad | 2005 | | pagina 1