Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan een dorpsvisie, een Dorps-Omgevings-Programma (DOP) De thema bijeenkomsten zijn afgerond. De Dorpsraad kan terugkijken op zeer geslaagde avonden. In totaal hebben meer dan 150 mensen actief bijgedragen aan deze thema bijeenkomsten. Als vervolgstap gaat de Dorpsraad de komende weken de aangekondigde enquête opstellen die u nog in de maand mei in uw brievenbus zult aantreffen. Uiteraard hopen wij dat u ook hieraan enthousiast zult meewerken. Nogmaals dank en wij houden u op de hoogte. Dank voor uw bijdrage! Namens de Dorpsraad Joos Linskens Voorzitter ORPSRAAD Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Abonnement: 9,- per jaar Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 34® jaargang nr. 17 28 april 2005 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum Van Broekhuizenstraat 51 5807 AK OOSTRUM tel. (0478)51 15 13 OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2005 | | pagina 1