Week 52 verschijnt er geen Oostrum's Weekblad. 1 Kopij voor week 1 inleveren uiterlijk I vrijdag 27 december 19.00 uur. L1 Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 Nieuws van de dorpsraad: Wijziging secretariaat per 1/1/2003 Met ingang van 1 januari 2003 wordt het secretariaat van de Dorpsraad Oostrum belegd bij dhr. J.J.P. (Sjef) Arts. De adresgegevens van het nieuwe secretariaat zijn als volgt; Stichting Dorpsraad Oostrum Randenrade 50, 5807 BM Oostrum tel. (0478) 584114 e-mail; dorpsraadOostrum@hotmail.com internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum: 14,00.01.689 FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2003 De dorpsraad Oostrum wenst u allen bijzondere fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gelukkig maar bovenal een gezond 2003. Groetjes, Dorpsraad Oostrum Sjef Arts, secretaris. 31® jaargang nr. 51 19 december 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. OOSTRUM's WE KBLAD r

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1