Stichting Dorpsraad Oostrum, 31® jaargang nr. 49 5 december 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopij Maandagavond 18.00 uur. Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 december 2002 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, J.M. Linskens, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststellen vergaderdata 2003 4. Vaststellen tarieven Oostrums Weekblad 2003 5. Evaluatie voorlichting Indycarcircuit door Maessen Beheer BV 6. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting Dorpsraad Oostrum 7. Notulen van de dorpsraadvergadering van 12 november 2002 8. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 9. Dorpsradenoverleg 10. Mondeling verslag van de diverse commissies 11Rondvraag, en sluiting OOSTRUM's X BLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1