Week 52 verschijnt er geen Oostrums Weekblad I Bij deze willen we alle verenigingen verzoeken om de agenda voor het volgend jaar door te geven. L Stichting Dorpsraad Oostrum, Nieuws van de dorpsraad: Wijziging secretariaat per 1/1/2003 31® jaargang nr. 48 28 november 2002 e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Redactieadres: A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Met ingang van 1 januari 2003 wordt het secretariaat van de Dorpsraad Oostrum belegd bij dhr. J.J.P. (Sjef) Arts. De adresgegevens van het nieuwe secretariaat zijn ais volgt; Stichting Dorpsraad Oostrum Randenrade 50, 5807 BM Oostrum tel. (0478) 584114 e-mail: dorpsraadQostrum@hotmail.com internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum: 14.00.01.689 OOSTRUM's WEEKBLAD r p 00 n

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1