31® jaargang nr. 45 7 november 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@pianet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 12 november 2002 in de vergaderzaal van Café-zaal De Karklingel, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, J.M. Linskens, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Voorlichting dualistisch stelsel door Dhr. G. Spelbos Gemeente Venray 4. Presentatie financieel verslag 2001 Gemeenschapshuis Oostrum 5. Notulen van de dorpsraadvergadering van 8 oktober 2002 6. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 7. Dorpsradenoverleg 8. Haalbaarheidsonderzoek Oude Watermolen 9. Mondeling verslag van de diverse commissies 10. Rondvraag en sluiting OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1