316 jaargang nr. 44 31 oktober 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@)planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Za. 2 nov. 09.30u. Inzamelen oud papier Zo. 3 nov. 12.30u. Repetitie orkest in de kerk 14.00u. Allerzielenviering Orkest en tamboerkorps uiterlijk 13.45u. aanwezig zijn in de kerk (uniform witte das) Ma. 4 nov. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 19.30u. Orkest korte repetitie/afstemmen 20.30u. Concert Wo. 6 nov. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda november 9 nov. Extra repetitie orkest (17.30u.) gymzaal 10 nov. Orkest naar Land van Cuyk-toernooi (14.45u) 18 nov. Algemene ledenvergadering 23 nov. Leerlingenorkest Sinterklaasviering Flextronics 24 nov. Intocht Sinterklaas CONCERT OP MAANDAG 4 NOVEMBER IN GEMEENSCHAPSHUIS. Zoals reeds bekend is er dit jaar geen toneel. Toch wil de harmonie graag een concert geven. Het concert begint om 20.30u. en is voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen entree geheven, maar mocht u (omdat er geen donateursaktie is geweest) de harmonie willen steunen, dan kunt u uw eventuele bijdrag op deze avond afgeven. Vooraf aan het concert worden de leden van de club vrienden van de harmonie vanaf 19.15u. verwacht bij café de Karklingel. HARMONS opgoqu* OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1