KBO - OOSTRUM KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 31e jaargang nr. 43 24 oktober 2002 e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Redactieadres: A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Zo. 27 okt. 11.30u. Serenade; verzamelen 11.15u. bij het gemeenschapshuis Ma. 28 okt.. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie 20.00u. Repetitie orkest Wo. 30 okt. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda november 3 nov. Extra repetitie orkest (12.30u) 3 nov. Allerzielenviering (14.00u.) 4 nov. Concert (20.30u.) 9 nov. Extra repetitie orkest (17.30u.) 10 nov. Orkest naar Land van Cuyk-toernooi 18 nov. Algemene ledenvergadering 23 nov. Leerlingenorkest Sinterklaasviering Flextronics 24 nov. Intocht Sinterklaas Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen Secretaris: A. Limters, Geestsiraai 8,588? AR, Oosiram, Tel 0478 - 5103 85 Beste leden, Op donderdag 28 november gaan wij weer naar de Kerstmarkt bij Intratuin. Deze markt is dan van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven tot 10 november bij M. Raymakers-Janssen tel. ööziju OOSTRUM HARMONIE OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1