CONCERT ORKEST MAANDAG 4 NOVEMBER. 31s jaargang nr. 42 17 oktober 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad<3>olanetnl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Ma. 21 okt.. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie 20.00u. Repetitie orkest Wo. 23 okt. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda november 3nov. Extra repetitie orkest (12.30u) 3 nov. Allerzielenviering (14.00u.) 4 nov. Concert 9 nov. Extra repetitie orkest 9 nov. Leerlingenorkest gezinsmis o.v. 10 nov. Orkest naar Land van Cuyk-toernooi 18 nov. Algemene ledenvergadering 24 nov. Intocht Sinterklaas Zoals al eerder bekend gemaakt, is er dit jaar geen toneel. Toch verzorgt de harmonie op maandag 4 november a.s. om 20.30u. een concert, waarbij eenieder welkom is en er geen verplichte entree geheven wordt. De jaarlijkse donateursaktie komt te vervallen, maar mocht u toch de harmonie willen steunen dan kunt u uw eventuele donatie op deze avond deponeren. Graag tot ziens op maandag 4 nov. a.s.! Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen HMMQNJE STRUM opceèoit» OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1