De collecte van het kon. Wilhelminafonds heeft 728.23 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor aan alle gulle gevers en vooral de dames collectanten. 31e jaargang nr. 38 19 september 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur. Zo. 22 sept. 14.50u. Deelname tamboerkorps aan districtsfestival van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen district Venlo-Venray in sporthal 't Haeren, Irenestraat 20 te Grubbenvorst. Verzamelen 13.00u. bij het gemeenschapshuis. Ma. 23 sept. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie 20.00u. Repetitie orkest Wo. 25 sept.18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda oktober: 4 okt. Serenade (19.45u.) 6 okt. Zes dorpen kapellenfestival in Oirlo 13 okt. Drumbandtreffen in Oirlo (Oostrum 20.1 Ou.) Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen STRUM OOSTRUM's WE KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1