In verband met de kermis I kopij voor week 37 uiterlijk zaterdag 7 september 18.00 uur inleveren. 316 jaargang nr. 36 5 september 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(5)planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Za. 7 sept. 09.30u. Inzamelen oud papier Zo. 8 sept. 12.00u. Eikehofkapel frühshoppen bij de Karklingel Ma. 9 sept. Geen repetities Wo. 11 sept.. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda september: 13/14/15 sept. Bezoek van jeugd Musikverein Altrich 15 sept. 12.00u. Gezamenlijk concert jeugd Altrich Oostrum 22 sept. Tamboerkorps districtsfestival LBT te Grubbenvorst (14.50u.) Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen INZAMELEN OUD PAPIER. Zaterdag 7 sept. kunt u uw oud papier kwijt tussen 09.30 en 12.00 uur. Bij de container zijn leden van de harmonie aanwezig zijn om u daarbij te helpen. Buiten deze tijd kan het oud papier ook in de container bij Ser Kessels Gezet worden (s.v.p. steeds zover mogelijk naar achter opstapelen). Bij oud papier hoort géén plastic, sappakken. tempex of andere rotzooi. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. OOSTRUM's WEEKBLAD OPCIKJCHl

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1