31° jaargang nr. 35 29 augustus 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@Dlanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 3 september 2002 in de vergaderzaal van Café-zaal De Karklingel, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 9 juli 2002 4. Functiewisseling nieuwe bestuur 5. Ingekomen projecten t.b.v. verbetering leefbaarheid Oostrum 6. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 7. Dorpsradenoverleg 8. Mondeling verslag van de diverse commissies 9. Nieuwe inwoners 10. Rondvraag en sluiting OOSTRUM's KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1