Gezinsmis. Wij gaan weer naar school! 31e jaargang nr. 33 15 augustus 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(Q>planetnl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. De vakantie zit er bijna op en onze basisschool "de Meulebeek" zet a.s. maandag haar deuren weer open voor alle schoolgaande kinderen en hun ouders. Met z'n allen willen we ook dit jaar weer goed beginnen d.m.v. een gezinsmis plaats te laten vinden op dinsdagmorgen 20 augustus om 9.00 uur. Vanaf groep 4 gaan alle schoolkinderen en hun leerkrachten naar de kerk om de opening van dit nieuwe schooljaar te vieren, maar natuurlijk stellen niet alleen hun maar ook wij als gezinsmis-commissie Uw aanwezigheid zeer op prijs. Daarom willen wij graag alle ouders die vrije tijd hebben en natuurlijk opa's, oma's, broers en zussen en verder alle inwoners van Oostrum van harte uitnodigen om deze gezinsviering bij te wonen. Dus noteer alvast op Uw kalender dinsdagmorgen 9.00 uur Gezinsmis. Hopelijk mogen we U in grote getale begroeten zodat het niet alleen een goed begin mag worden als opening van dit nieuwe schooljaar maar ook als goed begin bij het opstarten van de gezinsvieringen. Met vriendelijke groet Liedy Janssen, namens de gezinsmis-commissie. 19.30u. Serenade t.g.v. huwelijk Annemiek Swemers&John Hendriks. Orkest tamboerkorps verzamelen 19.15u. op de parkeerplaats bij hotel Asteria 19.45u Serenade; orkest tamboerkorps verzamelen 19.30u. bij het gemeenschapshuis 20.00u. Repetitie orkest 19.30u. Repetitie tamboerkorps (leerlingen starten 28 aug.) 20.30u. Bestuursvergadering Agenda september: 08 sept. Eikenhofkapel frühshoppen bij de Karklingel 13/14/15 sept. Bezoek van jeugd Musikverein Altrich 22 sept. Tamboerkorps districtsfestival LBT te Grubbenvorst Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen Vr. 16 aug. Ma. 19 aug. Wo. 21 aug. Do. 22 aug. OOSTRUM OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1