IN WEEK 32 VERSCHIJNT ER GEEN OOSTRUMS WEEKBLAD Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Herhaalbericht Herhaalbericht Herhaalbericht Oproep aan alle inwoners, verenigingen, stichtingen of belangengroeperingen uit Oostrum. In de Rabobank Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Rabobank op de dorpen waar de kantoren verdwijnen een bijdrage wil leveren, ter waarde van 20.000 per dorp, aan projecten en initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid op de dorpen. Om alle inwoners van Oostrum de gelegenheid te geven hun idee kenbaar te maken, nodigen wij u uit om het project waarvan u denkt dat daarmee de leefbaarheid van Oostrum is gediend, uiterlijk 15 augustus 2002 schriftelijk in te dienen bij de dorpsraad. Projecten die de leefbaarheid van Oostrum dienen, kenmerken zich door; - duurzaamheid; - geen commerciële doelstelling; - in Oostrum uit te voeren; - voor een breed publiek toegankelijk; - geen persoonlijk belang dienende. De dorpsraad zal op basis van de gestelde criteria de uiteindelijke keuze(n) bepalen. De dorpsraad behoudt zich daarbij het recht voor om, in afwachting van de uitvoering, over de gelden te beschikken. Het bestuur van de Dorpsraad Oostrum. 31® jaargang nr. 30 25 juli 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1