In week 32 verschijnt er geen Oostrums weekblad. 31'jaargang nr. 29 18 juli 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@pianet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerio-Wanssum 14.00.01.689 Nieuws van de dorpsraad De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) is een ideële organisatie die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. De KNHM heeft middels haar organisatie Kern met Pit een leefbaarheidswedstrijd uitgeschreven voor dorpen en steden. Projecten die zelf worden uitgevoerd en zien op de verbetering van de eigen woonkern, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding bedraagt maximaal 2500. Enkele voorbeelden; - de inrichting van een woonerf; - de verbouwing van een oude school tot dorpshuis; - het aanleggen van een schaatsbaan; - het uitzetten van een natuurpad; - het inrichten van een streekmuseum; - het houden van een muziekconcours; - het renoveren van een begraafplaats Indien uw buurtschap, stichting, vereniging of belangengroepering meent een project te hebben dat voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Kem met Pit. Het adres: Postbus 33, 6800 LE Arnhem. Tel. 026-4455146, e-mail: kmp@knhm.nl: of Internet: www.knhm.nl De inschrijvingstermijn sluit op 1 september aanstaande. U kunt uw project voor Kern met Pit ook via de dorpsraad aanmelden. OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1