In week 32 verschijnt er geen Oostrums weekblad. Persbericht 31® jaargang nr. 28 11 juli 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@ptanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Venray, 2 juli 2002 Wonen Noord-Limburg verandert woningtoewijzingsysteem Het sinds 1996 door Wonen Noord-Limburg gehanteerde woningtoewijzingsysteem gaat veranderen. Gebleken is namelijk dat bepaalde groepen, met name starters, erg lang moeten wachten voordat ze een woning toegewezen krijgen. Om die wachttijden wat eerlijker te verdelen heeft Wonen Noord Limburg besloten om met een inschrijving te gaan werken. Woningzoekenden kunnen zich in het nieuwe systeem middels een inschrijfformulier laten registreren, waarna zij een persoonlijk inschrijfnummer krijgen. Met dit inschrijfnummer kunnen zij dan reageren op het woningaanbod van Wonen Noord-Limburg in de Huiskrant en op de website www.wonennoordlimburg.nl. Het reageren kan met de vertrouwde woonkeuzebon in de Huiskrant en via de website, maar ook via een telefooncomputer (voice responsesysteem). Wanneer er meerdere woningzoekenden op dezelfde woning reageren, is de inschrijfduur bepalend. Diegene die het langst staat ingeschreven gaat voor. Wanneer er óók een urgente reageert op de geadverteerde woning, dan gaat deze urgente voor op andere woningzoekenden. Het kan natuurlijk ook zijn dat er meerdere mensen met dezelfde inschrijfduur reageren. Dan gaan huurders uit het werkgebied van Wonen Noord-Limburg voor. Bij overige woningzoekenden met een gelijke inschrijfduur is de leeftijd bepalend (de oudste gaat voor). BIEDT JE RUIMTE OOSTRUM's WEEKBLAD Wonen Noord-Limburg

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1