Stichting Dorpsraad Oostrum, 31* jaargang nr. 27 4 juli 2002 Redactieadres: e-maHadres: oostrumsweekbladfltolanet. nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 juli 2002 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 11 juni 2002 4. Verslag van het actiecomité TBS 5. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 6. Dorpsradenoverieg 7. Mondeling verslag van de diverse commissies 8. Nieuwe inwoners 9. Rondvraag en sluiting Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 11 juni 2002 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1