318 jaargang nr. 26 27 juni 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@Dlanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Uitnodiging Wellicht dat u het al heeft gezien maar het dorpsplein is onlangs verfraaid met een waterpartij en twee vlaggenmasten. De waterpartij is gefinancierd uit het dorpenfonds, terwijl de vlaggenmasten zijn geschonken door de Rabobank Venray Meerlo-Wanssum en de fa. Raedts te Oostrum. Om de officiële ingebruikname een feestelijk tintje te geven, zal op maandag 1 juli a.s. omstreeks 20.15 uur de vlag worden gehesen. Deze gebeurtenis valt samen met de laatste repetitie van de Harmonie Sub Matris Tutela die traditiegetrouw ook buiten zal plaatsvinden. Op die manier wordt het geheel ook muzikaal omlijst. U bent van harte welkom. Bestuur Dorpsraad Oostrum, Nieuws van de dorpsraad De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) is een ideële organisatie die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. De KNHM heeft middels haar organisatie Kern met Pit een leefbaarheidwedstrijd uitgeschreven voor dorpen en steden. Projecten die zelf worden uitgevoerd en zien op de verbetering van de eigen woonkern, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding bedraagt maximaal 2500. Enkele voorbeelden; - de inrichting van een woonerf; - de verbouwing van een oude school tot dorpshuis; - het aanleggen van een schaatsbaan; - het uitzetten van een natuurpad; - het inrichten van een streekmuseum; - het houden van een muziekconcours; - het renoveren van een begraafplaats OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1