31e jaargang nr. 23 6 juni 2002 e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Redactieadres: A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478). 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerio-Wanssum 14.00.01.689 Oostrum, juni 2002 Aan: - de leden van de Dorpsraad Oostrum; - de in Oostrum woonachtige Gemeenteraadsleden; - in Oostrum woonachtige commissieleden; Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 juni 2002 in de vergaderzaal van Café-zaal De Karklingel, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 14 mei 2002 4. Bekendmaking bestuurssamenstelling Dorpsraad Oostrum per september 2002 5. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 6. Dorpsradenoverleg 7. Mondeling verslag van de diverse commissies 8. Nieuwe inwoners 9. Rondvraag en sluiting OOSTRUM's WE KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1