31e jaargang nr. 22 30 mei 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekbladföolanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Za. 1 juni 09.30u. Inzamelen oud papier Ma. 3 juni 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie 20.00u. Repetitie orkest Di. 4 juni Leerlingenorkest open dag Maria-basisschool Wo. 5 juni 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Do. 6 juni 20.30u. Bestuursvergadering Agenda juni: 9 juni Défilé Avondvierdaagse 21 juni Extra repetitie tamboerkorps 22 juni Tamboerkorps Peeltoernooi (19.45u.) 28 juni Eikenhofkapel Venray Muziek Totaal 30 juni Orkest Maastricht 1 juli Laatste repetitie voor de vakantie INZAMELEN OUD PAPIER. Zaterdag 1 juni kunt u uw oud papier kwijt tussen 09.30 en 12.00 uur. Bij de container zijn leden van de harmonie aanwezig zijn om u daarbij te helpen. Buiten deze tijd kan het oud papier ook in de container bij Ser Kessels Gezet worden (s.v.p. steeds zover mogelijk naar achter opstapelen). Bij oud papier hoort géén plastic, sappakken, tempex of andere rotzooi. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen HARMPNIE c*o9ght* TRUM OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1