Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Siuitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Agenda juni: 31* jaargang nr. 21 23 mei 2002 A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Zo. 26 mei 10.30u. H. Mis en aansluitend Mariaprocessie Aanwezig zijn in de kerk (orkest en tamboerkorps) om 10.00u. Ma. 27 mei 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie 20.00u. Repetitie orkest Wo. 29 mei 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps 4 juni Leerlingenorkest open dag Maria-basisschool 6 juni Bestuursvergadering 9 juni Défilé Avondvierdaagse 22 juni Tamboerkorps Peeltoernooi (19.45u.) 28 juni Eikenhofkapel Venray Muziek Totaal? 30 juni Orkest Maastricht 1 juli Laatste repetitie voor de vakantie Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen HARMONIE CWMGkfTs OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1