LET OP: in verband met Pinksteren I I kopij week 21 uiterlijk vrijdag 20.00 uur inleveren j KBO - OOSTRUM KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 31e jaargang nr. 20 16 mei 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekbladföolanetnl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Ma. 20 mei *Geen repetities Wo. 22 mei 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda mei/juni: 26 mei Mariaprocessie 4 juni Leerlingenorkest open dag Maria-basisschool 6 juni Bestuursvergadering 9 juni Défilé Avondvierdaagse 22 juni Tamboerkorps Peeltoemooi (19.45u.) 28 juni Eikenhofkapel Venray Muziek Totaal? 30 juni Orkest Maastricht 1 juli Laatste repetitie voor de vakantie Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen Secretaris: A. Unders, Geeststraat 8,5807 AR, Oostrum. Tel 0478 5103 85 Beste leden, Denk aan ons uitstapje op vrijdag 17 mei. De vertrektijd is 08.00 uur bij het gemeenschapshuis. Op woensdag 29 mei gaan wij wandelen. Deze wandeling maken wij o.l.v. Joof Teeuwen en gaat naar de Boshuizer bergen. Wij komen dan om 19.00 uur samen bij het water pompstation aan het einde van de Zuiderbergweg, leder doet dit op eigen gelegenheid. De wandeling duurt circa anderhalf uur. Na afloop drinken wij dan nog wat gezamenlijk in zaal De Karklingel. mmm m m - - - HARMONIE0 okïbchiI V "OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1