In verband met Koninginnedag kopij aanleveren voor zondag 28 maart 18.00 uur. 316 jaargang nr. 17 25 april 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad<@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Ma. 29 april Geen samenspelgroep Geen repetitie leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie, 1e klarinetten, fluiten, hobo's 20.00u. Repetitie orkest Wo. 1 mei 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps 21-OOu. Algemene ledenvergadering Agenda mei: 26 mei Mariaprocessie 30 mei Leerlingenorkest open dag Maria-basisschool MOOIE RESULTATEN BIJ SOLISTEN- EN ENSEMBLECONCOURS 2002 Tijdens het afgelopen weekend werden door de Oostrumse deelnemers de volgende resultaten behaald: Guus Op den Camp en Nick Gommans 47 pnt., Daniëlle Engels 49,5 pnt., Harald Peeters 49,5 pnt., Leoniek Vermeulen 51 pnt., Dave Moorrees 47 pnt., Evy Blenckers 46 pnt., Lonneke Surminski 46 pnt., Sandra Moorrees 46 pnt., Anne Basten 50,5 pnt., Elke Euwes 50 pnt. en Maarten Wijnen 52 pnt. Proficiat met deze mooie prestaties! Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen OOSTRUM's WE KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1