IN VERBAND MET PASEN GRAAG KOPIJ VOOR WEEK 14 AANLEVEREN VOOR VRIJDAG 29 MAART 18.00 UUR FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE FLESSENACTIE 31e jaargang nr. 12 21 maart 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopij Maandagavond 18.00 uur. Ma. 25 mrt. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 19.30u. Groepsrepetitie klarinetten 20.00u. Repetitie orkest Wo. 27 mrt. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda april: 7 april Rommelmarkt 8 april Leerlingenorkest Maria basisschool 13 april Houtzaagwedstrijden Eikenhofkapel 14 april Intern solisten en ensemble treffen 20/21 april Solisten/ensemble toernooi Muziekfederatie 21 april 1e Communie (leerlingenorkest, tamboerkorps) Disdag 2 april houden wij onze jaarlijkse flessenactie, waarbij wij tussen 17.30u. en 19.30u. bij u langs komen, om deze flessen op te halen. Wij hopen dat u weer uw statiegeld-flessen voor ons leerlmgenorkest wilt bewaren. De opbrengst is o.a. bedoeld voor de aanschaf van nieuwe polo-shirts welke vooral bij warmer weer gedragen kunnen worden bij optredens. U kunt onze leden jeugdleden herkennen aan hun donker blauwe harmonietrui voorzien van het embleem van de harmonie, zodat u ook zeker weet dat zij lid zijn van de harmonie. Wij zijn u bij voorbaat alvast dankbaar voor uw medewerking en bijdrage. Jeugdkommissie Harmonie Sub Matris Tutela. HARMONIE ■OOS'IRUM OOSTRUM's WE KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1