31e jaargang nr. 8 21 februari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@ptanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM UITNODIGING PAROCHIEVERGADERING op dinsdag 26 februari 2002 Gemeenschapshuis Oostrum Op dinsdag 26 februari a.s. wordt in het Gemeenschapshuis de jaarlijkse Parochievergadering gehouden. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering wordt door het kerkbestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar, wordt informatie gegeven met betrekking tot lopende zaken als gezinsbijdrage, avondwake, verbouwing pastorie en nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen. Het financiële overzicht van de parochie over 2000 is in deze uitgave van het Oostrums Weekblad afgedrukt. Voor de goede orde wordt vermeld dat dit verslag uitsluitend is bedoeld ter informatie voor de Oostrumse gemeenschap en dat een en ander niet mag worden overgenomen voor publicatie elders. Wij stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs. Het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum. Zo. 24 febr. Eikenhofkapel Loohorst Ma. 25 febr. 18.15u. Samenspelgroep 18.45u. Leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 27 febr. 18.30u. Leerlingen tamboerkorps 19.30u. Repetitie tamboerkorps Meer informatie: www.aosti um.nl onder verenigingen Agenda maart: 3 mrt. Jeugdmuzikantendag in IJsselsteijn HARMONIE OOSTRUM's WEEKBLAD IKWMI'

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1