Het abonnementsgeld en het bankrekeningnummer voor betaling van uw abonnement in 2002 zijn gewijzigd!! Het abonnementsgeld bedraagt 9,- Ons nieuwe rekeningnummer is: 12.81,44.912. 31e jaargang nr. 7 14 februari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Van deze wijziging en zijn gevolgen is reeds eerder melding gemaakt in het Oostrum's Weekblad. Afgaande op de vele reacties in de afgelopen week, naar aanleiding van door de bank teruggestorte betalingen, is er behoefte aan herhaling van die informatie, dus bij deze. Maakte u voorheen voor betaling gebruik van een automatische afschrijving via de bank? JA: In dat geval dient u deze automatische afschrijving ten gunste van rekeningnummer 14.00.01.751 stop te zetten. Hiervoor dient u contact op te nemen met de bank. NEE: Misschien wilt u dan overwegen om, met ingang van 2002, de betaling voortaan automatisch te doen. Wilt u dat de jaarlijkse betaling (weer) automatisch plaatsvindt? JA: In dat geval kunt u dit op twee manieren regelen; 1e of U start een nieuwe automatische afschrijving, ten gunste van rekeningnummer 12.81.44.912. Dit kunt alleen doen bij uw bank. 2e of U maakt gebruik van een automatische incasso d.m.v. het reeds gepubliceerde formulier (in week 50 en week 4), dat u dient in te leveren op het redactieadres. LET OP: De helft van alle abonnees heeft het formulier tot machtiging voor automatische incasso al ingevuld en geretourneerd, u misschien dus ook. De automatische incasso voor het abonnementsgeld van 2002 staat gepland in februari. NEE: In dat geval verzoeken wij u om te checken of u het verschuldigde abonnementsgeld reeds betaald heeft ten gunste van het juiste bankrekeningnummer. Zowel bankrekeningnummer als abonnementsgeld worden elke week vermeld in de kop van het Oostrum's Weekblad. Heeft u nog niet betaald, dan bij deze het verzoek om dat zo snel mogelijk te doen 9

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1