Kopij voor plaatsing in week 7 (i.v.m. carnaval) inleveren voor vrij dagavond 8 februari 19.00 uur. Dorpsraad "werkcomité oostrum" 1 ATTENTIE... ATTENTIE... ATTENTIE... ATTENTIE... ATTENTIE... 31e jaargang nr. 6 7 februari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekbladt&Dlanetnl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. L Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum Resocialisatie woningen TBS kliniek. Wat is er over de afgelopen twee weken nog te zeggen. Het actiecomité heeft dinsdag 29 januari j.l. een gesprek gehad met de hoofddirectie van de Wendel. Dit ging over de te verwerven grond voor de bouw van de woning buiten de afrastering. Er is sprake van een contract, dat is opgesteld in 1997 bij de aankoop van de grond voor de bouw van de TBS kliniek. Dit is een overeenkomst tussen stichting TBS, de Wendel en de gemeente Venray. Hieraan valt niet te tomen, anders is er sprake van contractbreuk, met alle gevolgen van dien. Overigens heeft de PvdA per brief aan de directie van de Wendel gevraagd de grond niet te verkopen. Inmiddels is ons vanuit de Pompekliniek Nijmegen medegedeeld, dat er zomaar de benodigde 6 plaatsen kunne worden ingehuurd en zelfs meer dan dat.. De directie van de TBS is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht, tijdens de informatieavond in Wanssum op 31 januari j.l. Het actiecomité was met 4 personen daarbij aanwezig. De opkomst was beduidend minder als bij ons, maar wat wil je als je drie dagen tevoren voor deze bijeenkomst wordt uitgenodigd. Slechte communicatie dus. Maar desondanks ging het er zeer heet aan toe. De directie lag zwaar onder vuur. De heer de Beer maakte er zelfs op een bepaald moment een abrupt einde aan. Hij gaf zeer tegenstrijdige antwoorden en vertelde zelfs keiharde leugens. Daar hebben we hem zeer hard op aangepakt en ook Wanssum liet zich niet in de hoek drukken. Politiek Wanssum zit op een lijn met politiek Venray, zij zullen dit signaal ook doorgeven. Duidelijk is ons geworden dat het draagvlak in Wanssum net zo minimaal is als bij ons. Het actiecomité.

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1