Dorpsraad "werkcomité oostrum RESOCIALISATIE WONINGEN BUITEN DE TBS KLINIEK. 318 jaargang nr. 3 17 januari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum Een laatste bericht vóór de informatie bijeenkomst van vanavond 17 jan. Aanvang 19.00 uur, in het gemeenschapshuis. De motor draait op volle toeren, er komen steeds meer reakties binnen. Het praat zich verder. U bent er toch ook Het gesprek met burgemeester Waals en enkele ambtenaren is positief verlopen. Er is ons een mogelijkheid aan de hand gedaan, om op bepaalde gronden bezwaar aan te tekenen. De Dorpsraad en enkele andere belanghebbenden hebben daaivan inmiddels gebruik gemaakt. Welke die mogelijkheid is houden we liever even binnenskamers. U hoort daar volgende week over. Door de Lokale Omroep Venray zijn we uitgenodigd, om a.s. zondag 20 jan. tussen 11.00 - 11.30 uur rechtstreeks in de uitzending te zijn, in het programma PRAATCAFE. Voor de goede orde willen we erop wijzen, dat de organisatie van de info-avond in handen is van de directie van de TBS. Zij leiden dus de avond. Wii en vooral U moet vragen stellen en laat U vooral niet afschrikken. Wij doen een beroep op U, de bijeenkomst vlot te laten verlopen, want met emoties alleen komen we niet verder. We zullen op feiten de strijd moeten zien te winnen. Wij rekenen op U allen.

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1