Dorpsraad "werkcomité oostrum" Ophalen kerstbomen Resocialisatie woningen buiten de TBS kliniek 31e jaargang nr. 1 3 januari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum Door wijziging van het gemeentelijk beleid zullen de kerstbomen op 8 januari 2002 huis aan huis worden opgehaald. U wordt verzocht geen kerstbomen aan de straat te zetten die zijn voorzien van versieringen en/of een (plastic) pot. Bedankt voor uw medewerking. Een actiecomité, bestaande uit 6 personen, is op dit moment druk in de weer om de ontwikkelingen rond de TBS kliniek onder uw aandacht te brengen. Dit comité werkt onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad. De dorpsraad is daar ook in vertegenwoordigd, evenals de omwonende commissie. Als u dit leest, heeft u inmiddels al kennis kunnen nemen van de brief, die door het comité huis aan huis is bezorgd. Zeer waarschijnlijk zal ook de Gemeente Meerio-Wanssum zich aansluiten. De bedoeling is dat Oostrum massaal aanwezig is, en zich laat horen, op de informatiebijeenkomst op donderdag 17 januari a.s. Of laten we alles maar over ons heen gaan en laten we de veiligheid van onze kinderen maar voor wat het is, nee toch Als u reacties heeft op de brief, kunt u die laten horen bij een van de leden van het actiecomité. Wordt wakker en doe meeU weet, wie zwijgt stemt toe. Het actiecomité. P.S. We houden u wekelijks op de hoogte. OOSTRUM's w KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1