Parochie Oostrum. De clustering zal wel enige tijd op zich laten wachten. Vanwege dit feit zal de Hoogmis op zondag voorlopig weer om 10.00 uur zijn. De kerkdiensten zien er met ingang van 13 februari als volgt uit: Zondag 13 febr. H.Mis om 10.00 uur Jaargetijde Ouders Pingen-Engels, Jaardienst Marietje Nooyen, Mina Cornelissen-Boom. Geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie. Dinsdag 15 febr. H.Mis om 9.00 uur. Jan van Leeuwen. Donderdag 17 febr. H.Mis om 9.00 uur. Overleden ouders Baltussen-Peeters. De intenties kunnen worden opgegeven dinsdag en donderdag na de Mis van 9.00 uur en op zondag voor en na de Hoogmis van 10.00 uur. Dit alles tot aan mijn definitieve vestiging in Oostrum. Uw pastoor, Piet Hoedemaeckers. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Agenda 2000 10 febr. LVB Informatie-avond over Yoga door mevr. Ten Berge 15 febr. OVB met het oog op carnaval; demonstratie grimeren 18 febr. Aostrumse Zangkompeneej: serenade bij Piet 19 febr. Klingelaovend 23 febr. Aostrumse Zangkompeneej: optreden Beukenrode 20.00 uur 28 febr. Carnavalsconcert Harmonie 29 febr. OVB bakdemonstratie; Boerenbond; samen met LVB 03 mrt. Carnavalsviering ADOR 04 mrt. Prinsereceptie -Ut Göt- Eikenhofkapel-Aces 05 mrt. Carnavalszondag optocht 06 mrt. Carnavalsmaandag optocht Venray 07 mrt. Carnavalsdinsdag 08 mrt. Aswoensdag 13 mrt. LVB Culturele kringavond (kringactiviteit) 14 mrt. Openbare vergadering Dorpsraad met voorzitters vergadering (gemeenschapshuis) 15 mrt. LVB Bedevaart Smakt quizavond (samen met OVB) 15 mrt. OVB Bedevaart Smakt; samen met de LVB. (woensdag) 16 mrt. LVB Dag voor alleengaanden (kringactiviteit) 18 mrt. Kinderkledingbeurs Peuterspeelzaal 25 mrt. Aostrumse Zangkompeneej: lenteconcert 28 mrt. Algemene ledenvergadering Tennisclub Oostrum 3

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 3