12-13 februari 2000 Van zaterdag 08.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur neemt waar voor de patiënten van de huisartsen: Waarneemgroep 1 A. Coenen, P. Corver, P.P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. v. Loon, E. de Muinck-Keizer, M. v. Straaten en J. de Vocht za. en zo. Dr. Coenen, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588 800 en voor de patiënten van de huisartsen: Waarneemgroep 2 Schmeetz, R. Bruins, B. v. Casteren-v. Gils, R. Gabeler, H. Schraven, E. v. Tiel-Knoppen, M. v. Tiel, J. Wittgen en M. Lucassen za. Dr. v. Tiel, Stationsweg 60a, tel. 581 465 zo. Dr. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 581 465 Voor spoedgevallen kunt U op genoemde data terecht bij bovengenoemde doktoren: 's morgens van 10.00-11.00 uur/'s middags van 17.00-18.00 uur WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: Apotheek Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584 877 Openingstijden weekend: zaterdag van 10.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur zondag van 10.00 - 11.00 uur BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 uur kan er bezorgd worden in Oostrum (alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, maandag, woensdag en vrijdag in: Oostrum (buiten de bebouwde kom) weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 2 Uitleen verpleegartikelen Venray, De Clockert, Bergweg 4 Maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur Dinsdag en donderdag van 13.30 - 17.30 uur Tel.: (0478) 58 12 69 weekenddiensten huisartsen

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 2