REDACTIE 29e jaargang no. 6 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 10 februari 2000 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. aVfoOOSTRUM HARMONIE0 Donderdag 10 febr. 20.30 u. Bestuursvergadering Maandag 14 febr. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 16 febr. Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agendag februari 27 febr. Generale repetitie carnavalsconcert 28 febr. Carnavalsconcert Karklingels en Karklingelinnekes 19 Fibbrewarie is 't wer zóver: Tot dan. 1 OPC.ERIGHT OOSTRUMs WEEKBLAD "KlingelAovend"

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 1