LIEDJESMIDDAG 2000 Op de onlangs gehouden liedjesmiddag zijn 6 liedjes ten gehore gebracht. Deze liedjes zijn op een prachtige CD gezet. De CD is te koop op de adres sen: Buitenhof 13 - tel.: 550566 of Goetzenhof 15 - tel.: 513185 VASTELAOVES-VLAGGEN Deze nog steeds te koop en wel op het adres: Buitenhof 13 tel.: 550566 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hallo jongelui. Jeugddorpencompetitie begint dit jaar op 5 april. Zoals voorgaande jaren hopen we dat er ook dit jaar weer veel teams zich hiervoor aanmelden. Je kunt je als team (met minimaal 4 personen) opgeven. Er wordt gespeeld op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur, te beginnen met de jongste deelnemers. De wedstrijden worden gespeeld in de maanden april, mei en juni. Bij genoeg aan meldingen zullen de jongens en meisjes, die ouder zijn dan 12 jaar, spelen op vrijdagavond vanaf half 6. Deelname is gratis en sportiviteit staat voorop. Hopelijk melden jullie je met velen aan. aanmeldingsstrook jeugddorpencompetitie 2000. Naam 1 Naam 2 Naam 3 Naam 4 Inleveren voor 25 februari bij Henny van Dijck, Kloosterstraat 15. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19 STRUM TENNISVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 19