Kerkdiensten O.L.V. Geboorte Parochie Oostrum 05-13 februari 2000 Zondag 10.30 u. Petronella Camps-v.d. Voort Dinsdag 09.00 u. Voor de vrede in de wereld Donderdag 09.00 u. Mia Houba Misdienaarsbeurten Zondag 10.30 u. Marloes en Wilma Derksen, Marloes Denissen en Floor Gloudemans. Oostrum, 31 januari 2000. Geachte Parochianen, Op 25 nov. 1999 hebt u in ons Weekblad kunnen lezen dat ik in overleg met Deken Coenen heb besloten om per 15 febr.2000 met emeritaat te gaan. Vandaag, 31 jan. 2000, kan ik u mededelen dat het emeritaat niet per 15 febr. maar per 1 febr. 2000 in gaat, want mij is op eigen verzoek m.i.v. 1 febr. 2000 door bisschop Frans Wiertz eervol ontslag verleend als pastoor van uw parochie. Daarom wil ik vanaf deze plaats iedereen, die de afgelopen 25 jaar dat ik uw pastoor geweest ben, mij geholpen en gesteund heeft om mijn taak zo goed mogelijk uit te oefenen, heel hartelijk bedanken. Ik ben weliswaar geen pastoor meer van uw parochie, maar priester blijf je voor het leven. Toen ik tot uw pastoor benoemd werd, nu 25 jaar geleden, heb ik gezegd dat de deur van de pastorie voor iedereen open stond. Ik ga nu verhuizen naar het woonzorgcomplex en ook hier zal de deur voor iedereen open staan. Het adres is; Dorpsplein 7. Verder wens ik mijn opvolger Kapelaan Hoedemaeckers als administrator van de Parochie Oostrum veel succes. Tot slot wens ik u toe dat het u allen goed zal gaan! Uw pastoor, J. de Ceuster. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Recreanten Volleybal Oostrum Iedere dinsdag van 20.30u tot 22.00u spelen wij in de gymzaal van Oostrum. (Geen wedstrijden in competitieverband). Omdat de spelersgroep wat uitgedund is kunnen we nog een aantal nieuwe leden gebruiken. Heeft U interesse kom dan gerust eens kijken en/of meedoen. Voor opgave of informatie bel. 0478-586780 Tot dan Peter Lepsi 9

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 9