BAS I (Kunen) Prins van C.V."de KARKLINGELS" OP een zeer druk bezocht prinsebal nam Prins Jan IV afscheid J van zijn onderdanen. In vogelvlucht nam hij de meest voor hem aansprekende evenementen nogmaals onder de loep. Het is voor hem maar ook voor CV "de Karklingels" een onvergetelijk en schitterend feest geweest. Hierna werd hij door de ceremoniemeester ontdaan van zijn versierselen en deze werden overgedragen aan de woordvoerder van de A.A.P. (Aid Aostrumse Prinse) Math Arts. Onder tromgeroffel werd hij ten grave gedrage met een lied op de melodie "Think" van Aretha Franklin. Hierna volgde op spectaculaire wijze de weder opstanding en werd hij alsnog opgenomen als A.A.P. Hierna werd een gedeelte van de zaal met dranghekken afgezet voor het uitkomen van de nieuw Prins. Rood-wit-blauwe vlaggetjes werden aan de bezoekers uitgedeeld. Voor de eerste keer werd namelijk "prinsjesdag" in Oostrum gevierd en kon een echte gouden koets het binnenhof oprijden. Nadat alle ministers en staatssecretarissen (strak in het pak) op het podium hadden plaatsgenomen kon de prinseproclamatie beginnen. Onder de klanken van het "Wilhelmus" werd de gouden koets, voorafgegaan door lakeien en getrokken door een echte pony, binnengereden. De koningin met Prins Claus werden met zeer veel enthousiasme onthaald. Na het groeten van het vaandel nam de koningin en iets later Prins Claus plaats op de zeer mooi vervaardigde zetels en kon zij aanvangen met de troonrede. De koningin (Marly Driessen) vertelde in haar troonrede dat zij zeer onder de indruk was van hetgeen er de afgelopen periode in het dorp had plaatsge vonden o.a. het WOZOCO-complex en de Aostrumse Revue. Dit was voor haar een reden om Oostrum te bezoeken en tevens was ze zeer gechar meerd dat zij de "echte" prins mocht voorstellen. Op stijlvolle wijze las zij de proclamatie voor. Prins Claus kon dit niet meer bevatten en viel met zijn zetel achterover. Dit was het moment dat de nieuwe Prins te voorschijn kon komen en werd voorgesteld als prins BAS I heerser over Aostrum, Lull en d'n Boshuuze. 25 STRUM O ï*y^CWAVA\Sve^muG OoStRuM

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 25