Voor verdere informatie houden wij u op de hoogte via het Oostrums week blad. Met vriendelijke groet, De commissie M.A.A.S. P S Houd zaterdaq 01 april vrij! ^o-o-o-o-o-o^o-o-o^t-o-o-o-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0*0-0.0-0-0-0*0-0.0-0 TFNNISVERFNirtlNfi OOSTRUM Hallo jongelui. Jeuqddorpencompetitie begint dit jaar op 5 April. Zoals voorgaande jaren hopen we dat er ook dit jaar weer veel teams zich hiervoor aanmelden. Je kunt je als team (met minimaal 4 personen) opgeven. Er wordt gespeeld op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur, te beginnen met de jongste deelnemers. De wedstrijden worden qespeeld in de maanden april mei en juni. Bij genoeg aan- meldinaen zullen de jongens en meisjes, die ouder zijn dan 12 jaar, spelen op vrijdagavond vanaf half 6. Deelname is gratis en sportivi staat voorop. Hopelijk melden jullie je met velenaan. aanmeldingsstrook jeugddorpencompetitie 2000. Naam 1 Naam 2 Naam 3 Naam 4 Inleveren voor 25 februari bij Henny van Dijck. 0.0.0.0.0-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o oooooo Biljartclub SNA Driebanden BCY-1 <-> SNA-1:5-2 Lenssen H. Venne E.v.d. Magermans J. Car Brt Gemid Hs Pn 9 25 0.360 2 0 26 49 0.531 3 2 14 53 0.264 2 0 21 F

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 21