Belangrijke kennisgeving, commissie M.A.A.S. (Muziekaal Aostrums Artiesten Spektakel) Geachte lezer langs deze weg willen wij ons aan u voorstellen, en u dan ook vriendelijk vragen om dit bericht aandachtig te lezen. Het Allemanscafe Oostrum bestaat ruim 11 jaar. Daar er door een overvol programma vorig jaar het 10 jarig bestaan niet gevierd kon worden, werd er besloten om het 11 jarig bestaan zeer groots te gaan vieren! Tijdens de organisatie van dit feest kwam de zeer enthousiaste feest commissie tot de ontdekking dat er nog meer uit te halen viel dan hetgene dat men er al in geduwd had. Een groot feest met grote artiesten, daar is het AMC te klein voor, een tent bouwen is helaas niet meer mogelijk. Dus ging de commissie op zoek naar een andere locatie. Na enkele vergaderingen kwamen we al snel bij de stichting "gemeen schapshuis Oostrum" terecht, een goede samenwerking met het bestuur en beheerders was snel geregeld. En de commissie kon hun programma verder afwerken, met de doelstelling een feestavond te organiseren voor de gehele Oostrumse gemeen schap, en diegene die zich nauw met Oostrum betrokken voelen. Vast stond dat dit geen low-budget avond moest worden maar een avond met zeer bekende Nederlandse artiesten die jong en oud kunnen amuseren. (Dit is ons ook gelukt). Tevens wilde de commissie belangeloos de werk zaamheden verrichten, en werd er besloten om de winst aan een goed doel te schenken. Een Oostrumse vereniging, school of instantie, belangstellen den kunnen zich melden bij de voorzitter. Datum, zaterdag 01 april (dit is GEEN grap) Locatie; gemeenschapshuis Oostrum Aanvang; 20.00 uur Artiesten: Geert Pelzer - Beppie Kraft -?- Zoals u kunt zien blijven er nog 2 artiesten geheim en dit wil de organisatie ook zo houden, en ons streven is dan ook om de bekende nederland(s)e(r) artiest(e) pas op de avond zelf bekend te maken. En wij zullen u zeker niet teleurstellen. Wel willen wij ons zelf nog even aan u voorstellen. De commissie M.A.A.S. bestaat uit de volgende personen: Marcel Holtackers: bestuurslid, toegangskaarten Bert Arts: bestuurslid, stage manager Monique Kessels: bestuurslid, horeca Jurgen van Soest: bestuurslid, ontvangstcomité Hans Kessels: secretaris, algemene zaken Marjan Fleurkens: penningmeester, ontvangst comité Gerrie Daniels: contactpersoon gemeenschapshuis Oostrum Henri van Helmond: voorzitter, presentatie, artiesten 20

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 20