Nieuwe bestuurssamenstelling vanaf januari 2000 Maria Wilms voorzitster Mila Rijs vice-voorzitster Tonny Duyn secretaresse Mientje Wester notuliste Ine v.d. Mortel penningmeester Annie Rutten bestuurslid Ine Thielen bestuurslid -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Agenda 2000 05 febr. Jeugdprinsebal -Zaal de Karklingel- 08 febr. Openbare vergadering Dorpsraad 10 febr. LVB Informatie-avond over Yoga door mevr. Ten Berge 15 febr. OVB met het oog op carnaval; demonstratie grimeren 18 febr. Aostrumse Zangkompeneej: serenade bij Piet 19 febr. Klingelaovend 23 febr. Aostrumse Zangkompeneej: optreden Beukenrode 20.00 uur 28 febr. Carnavalsconcert Harmonie 29 febr. OVB bakdemonstratie; Boerenbond; samen met LVB 03 mrt. Carnavalsviering ADOR 04 mrt. Prinsereceptie -Ut Göt- Eikenhofkapel-Aces 05 mrt. Carnavalszondag optocht 06 mrt. Carnavalsmaandag optocht Venray 07 mrt. Carnavalsdinsdag 08 mrt. Aswoensdag 13 mrt. LVB Culturele kringavond (kringactiviteit) 14 mrt. Openbare vergadering Dorpsraad met voorzitters vergadering (gemeenschapshuis) 15 mrt. LVB Bedevaart Smakt quizavond (samen met OVB) 15 mrt. OVB Bedevaart Smakt; samen met de LVB. (woensdag) 16 mrt. LVB Dag voor alleengaanden (kringactiviteit) 18 mrt. Kinderkledingbeurs Peuterspeelzaal 25 mrt. Aostrumse Zangkompeneej: lenteconcert 28 mrt. Algemene ledenvergadering Tennisclub Oostrum 28 mrt. OVB doe-avond; b.v. potten schilderen 05 april Start jeugddorpencompetitie TOO 06 april LVB Mijn kind is homosexueel 07 april Aostrumse Zangkompeneej: Russisch solistenkoor uit St. Petersburg 10/22 april Eieractie ADOR 11 april Openbare vergadering Dorpsraad 15 april Openingstoernooi Tennisclub Oostrum 15 april Beierse avond Eikenhofkapel 16

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 16