REDACTIE 29e jaargang no. 5 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 3 februari 2000 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „wzrkcomi te ooskum" Dorpsraad Oostrum. Oproep voor bezorger van Oostrums Weekblad. Na ruim 29 jaar het wekelijks bezorgen van 't Oostrums Weekblad heeft Jan Verheijen, Hatendonkstraat 21 te kennen gegeven dat hij met ingang van 1 april a.s. hiermee zal stoppen. Wij hebben natuurlijk alle begrip voor zijn besluit om het iets rustiger aan te gaan doen. Anderzijds betreuren wij het. Jan heeft op een meer dan voortreffelijke manier zijn werk gedaan. Een woord van waardering en dank is dan ook zeker op zijn plaats. Jan heeft Oostrum en ook zijn adressenbestand in de loop der jaren met vele tientallen zien groeien. Jan, nogmaals bedankt zowel namens de redactie van 't Oostrums Weekblad en de Dorpsraad maar zeer zeker ook namens de plm. 570 abonnees. Het besluit van Jan Verheijen om terug te treden betekent ook dat wij op zoek gaan naar een opvolger. Wij hopen uit Oostrum weer een nieuwe bezorg(st)er te mogen begroeten. Heeft U hiervoor belangstel ling: neem dan zo spoedig mogelijk hierover contact op met de voorzitter van de Dorpsraad Oostrum: Harrie Holtackers, Wester Thlenweg 11, 5807 BG Oostrum, tel. 0478 -583803. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 1