A ostrum euls nor Revue Aostrum Speuls nor 2000. Toen ik medio 1996 op het idee kwam, om iets te gaan organiseren rond de hebbenSgehad' n'6t dr0men Van het sukses wat we met de revue Het was toch een grandioos spektakel, of niet soms Met de feestavond van vrijdag 21 jan.j.l. hebben we als organisatie A 2000 een definitief punt gezet achter het hele gebeuren. De mooie herinnering blijft. Wat we met z'n allen gebracht hebben, daar kan heel Oostrum trots op zijn het heeft de saamhorigheid in het dorp weer een extra impuls gegeven waar tptnt6er °P kuanen teren' Gebleken is wederom dat er in Oostrum veel ent aanwezig is Daar had de media positief op in moeten haken en niet zo n negatieve en leugenachtige berichtgeving moeten brengen als ze nu gedaan hebben. De revue had een ander slot verdiend. De organisatie heeft aan qt°°hV^rnc8 berlcht9evin9 gedistancieerd en dit ook doorgegeven aan de Stichting TBS, tijdens de evaluatie. Zij hadden alleen maar lof over de aanpak en de afhandeling van het geheel. Als initiatiefnemer en voorzitter van A 2000, wil ik eenieder die heeft meeqe- dük 3an ™elsla9en van dit gebeuren nogmaals hartelijk danken. Vooral knrtïm ill aen T kommissie A 200°- de revuekommissie, de regie kortom alle medewerkers, op of achter de coulissen. Ik had een behoorlijke wN ik iuniiUlenrernlefmaar U h6eft h6t m6t Verve doorstaan. Daarvoor wil ik jullie danken, Oostrum mag trots op U zijn. hebben we m°9en ontvangen, zowel mondeling, telefonisch en de andere daarvan Wl'lk U niet onthouden, zonder afbreuk te doen aan Enne contente vent. De Aostrumse Revue, ze is vurbeej vur öllie, jommer genoeg ok vur meej. En korte trugblik, wil ik daor ovver kwiet wak der op dees menier efkes uut smiet 25 Secretariaat L van Arsen-Camps Asselberghsstraat 17 5807 BS Oostrum Telefoon: 0478-58 44 84 Penningmeester: J.J.P.Arts Randenrade 50 5807 8M Oostrum Telefoon: 0478-58 41 14

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 25