A ostrum sjbeuls nor VIDEOBAND VAN DE AOSTRUMSE REVUE Op dinsdag 28 december 1999 is er een professionele opname gemaakt van de revue-uitvoering. Dit heeft geresulteerd in een schitterende kwalitatieve videoband, die u nog regelmatig zal laten nagenieten van dit spektakel. Deze band kunnen wij aanbieden voor slechts f. 25;-. Aangezien deze opname gecodeerd en professioneel wordt gereproduceerd dienen deze vooraf besteld te worden. Bestelling met contante betaling bij: Sjef Arts, Randenrade 50 5807 BM OOSTRUM tel. 584114 (enveloppe in bus s.v.p.) - bestelling videoband Ondergetekende: adres: Ik bestel (aantal) videoband(en) a 25,-- totaal Het totaalbedrag sluit ik hierbij in. Handtekening: Oostrum-Venray m OrxMMSk Os-. e van j j.PArts Onder vermelding van: "Aostnjm speuh nar 2QQÖ Secretariaat L van Arsen-Camps Asselberghsstraat 17 5807 BS Oostrum Telefoon: 0478-58 44 84 Penningmeester: J.J.P.Arts Randenrade 50 5807 BM Oostrum Telefoon: 0478-58 41 14 Rabobank 24 0\i'i Venray-Oostrum *ltd $9

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 24